Rajka Rade

Kad te netko jednom ostavi i cijelo svoje biće preda nekom drugom, teško da ikad više možeš računati na njegovu ljubav.

Rajka Rade

Ako se zatekneš u paklu vidjeti ćeš tamo vraga kao pozitivno lice, ali samo tvoja svjesnost o tome da je pakao- pakao i vrag- vrag može ti pomoći da pronađeš izlaz.

psihoterapija i savjetovanje

Individualno savjetovanje i psihoterapiju, partnersko, obiteljsko i grupno savjetovanje za klijente vodi Rajka Rade, psihoterapeut, sa Evropskim certifikatom za psihoterapiju i subspecijalizacijom iz rada s parovima- partnersko i bračno savjetovanje, i ...

Pin It on Pinterest