Individualno savjetovanje i psihoterapiju, partnersko, obiteljsko i grupno savjetovanje za klijente vodi Rajka Rade, psihoterapeut, sa Evropskim certifikatom za psihoterapiju i subspecijalizacijom iz rada s parovima- partnersko i bračno savjetovanje, i  subspecijalizacijom iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije.

Pin It on Pinterest

Share This