Ako se zatekneš u paklu vidjeti ćeš tamo vraga kao pozitivno lice, ali samo tvoja svjesnost o tome da je pakao- pakao i vrag- vrag može ti pomoći da pronađeš izlaz.

Pin It on Pinterest

Share This