Rajka Rade

Kad prestaneš ispunjavati tuđa očekivanja osjetiti ćeš dvije stvari; najprije ljutnju onih koji su naučili na tvoju pokornost, a zatim ponos i sreću što si smogao snage da budeš svoj.

Paulo Coelho

“Koja je najveća laž na svijetu?” iznenadi se mladić. “To je laž da u određenom trenutku postojanja izgubimo vlast nad svojim životom i da njime onda počne upravljati  sudbina. To je ta najveća laž na svijetu.”

Halil Džubran

I neka vaše najbolje bude za prijatelja. I ako mora upoznati vašu oseku, neka upozna i vašu plimu. Jer, što vam je prijatelj da biste ga tražili da s vama ubija vrijeme? Potražite ga uvijek da oživite vrijeme. Jer, njegovo je da vam ispuni potrebu, a ne...

David Brooks

Ljubav je najuzvišenija vojska koja ne proizvodi otpor, već čezne da bude pobijeđena, strašno, ali potpuno i beznadno…. Ljubav se predaje.

Pin It on Pinterest