I neka vaše najbolje bude za prijatelja. I ako mora upoznati vašu oseku, neka upozna i vašu plimu. Jer, što vam je prijatelj da biste ga tražili da s vama ubija vrijeme? Potražite ga uvijek da oživite vrijeme. Jer, njegovo je da vam ispuni potrebu, a ne prazninu.

Pin It on Pinterest

Share This