Kad u partnerskom odnosu samo jedan partner preuzima odgovornost za egzistenciju, narušava se balans. Drugi partner u nedostatku kompetencije, umjesto na  aktivnosti, fokus i kontrolu  prebacuje na partnera koji je već previše opterećen.  .Zato je važno što prije potaknuti  drugog partnera da se uključi, te  počne preuzimati što više samostalnih aktivnosti i doprinositi,  kako bi se stvorio dobar balans, a oba partnera postala zadovoljnija.

Pin It on Pinterest

Share This