Emocionalno zlostavljana djeca često su izložena pritisku da zauzmu stranu u roditeljskom sukobu, te da za manipulativnog roditelja  “odrađuju”  zadatke i  biju njegove bitke.

Pin It on Pinterest

Share This